6698 SAYILI KVKK KAPSAMINDA TEST SÜRÜŞÜNE İLİŞKİN AYDINLATMA VE AÇIK RIZA METNİ

VİTALEN OTOMOTIV A.Ş.

6698 SAYILI KVKK KAPSAMINDA TEST SÜRÜŞÜNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Sayın Başvuru Sahibi,

Vitalen Otomotiv A.Ş. ("Pedal Commander") olarak, kendi şehrinizde ve kendi aracınızda Pedal Commander ürünlerini test etme fırsatı sunuyoruz. Test sürecine ilişkin başvurularınızı almak, sizinle iletişime geçmek ve test sürecini yürütmek amaçlarıyla, kişisel verilerinizi topluyor ve işliyoruz. Başvuru Formu ile toplanan kişisel verileriniz; ad, soyad, telefon numarası, e-mail adresi, il, ilçe, aracınızın marka, motor, model ve kasa bilgileri, test merkezi kodunuz olup, bu kişisel verileri 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması gerekçesiyle işliyoruz.

Açık rızanızın bulunması halinde, telefon numaranız ve e-mail adresiniz kampanya, promosyon, indirim ve benzeri ticari iletilerin gönderilmesi kapsamında kullanılacaktır. Bu kapsamda onayınıza ayrıca açık rıza metni sunulmaktadır. Kişisel verileriniz, yetkili kamu kurum ve kuruluşları dışında herhangi bir üçüncü kişi ile paylaşılmamaktadır.

Kişisel verilerinize ilişkin bilgi almak, KVKK’nın 11. maddesinde yer alan haklarınızı kullanmak için, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca taleplerinizi, yazılı olarak veya e-posta üzerinden iletebilirsiniz. Bunun için, Ad-Soyad, İmza, T.C. Kimlik Numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon numarası ile birlikte, kullanılmak istenen hakka yönelik açıklamaları içeren dilekçe ile Serhat Mahallesi, 1147. Cadde No:12/17 Yenimahalle Ankara/Türkiye adresine başvuru yapabilirsiniz. Başvurularınız 30 günlük yasal süre içerisinde yanıtlanacaktır.

Kişisel verileriniz işbu metinde yer alan amaç ve usul ile sınırlı olarak işlenmekte olup, yasal saklama süresi sona erdiğinde imha edilmekte veya anonimleştirilmektedir. Kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğinin temini için gerekli tedbirler alınmaktadır. Ek bilgi taleplerinizi satis@pedalcommander.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

 

VİTALEN OTOMOTIV A.Ş.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

Sayın Başvuru Sahibi,

Vitalen Otomotiv A.Ş. ("Pedal Commander") olarak, kendi şehrinizde ve kendi aracınızda Pedal Commander ürünlerini test etme fırsatı sunuyoruz. Test sürecine ilişkin başvurularınızı almak, sizinle iletişime geçmek ve test sürecini yürütmek amaçlarıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinizi topluyor ve işliyoruz. Kişisel verilerinize ilişkin bilgi almak için aydınlatma metnimizi okuyunuz.

İşbu metni onaylamanız halinde; test sürüşü başvuru formunda paylaştığınız telefon numaranız ve e-mail adresiniz, kampanya, promosyon, indirim ve benzeri ticari iletilerin gönderilmesine onay vermiş olursunuz. Verilen rıza beyanınızı her zaman geri alabilirsiniz. Bu kapsamda işlenen kişisel veriler hiçbir suretle yurtiçi ve yurtdışında bulunan üçüncü kişilere aktarılmayacaktır. Aydınlatma metnindeki haklarınız saklıdır.

İşbu metni onaylayarak, aydınlatma metnimizi okuyup anladığınızı, kişisel verilerinize ilişkin yukarıdaki işleme rıza gösterdiğinizi ve ticari elektronik ileti almak istediğinizi onaylamış olursunuz.